รายละเอียดการขอคืน

ID Paradize = oatate / เลข pid = 10630
ID TS206570
-ยอดเงินตำลึงที่เห็นครั้งล่าสุดคือ 64m ตอนนี้เหลือ 18m (หายไป46m)
-น้ำยาพลังจิต 30ขวด
ID TS302544
-ไม้เท้ากลืนพสุธา เต็ม
ID TS302545
-เอ้อร่างท๊อป เดิมกินยาเลือดเต็ม ตอนนี้ลดเหลือกินไปแค่31
ID TS302541
-แขนตีไวไฟ170 เต็ม+20
-น้ำยาพลังชีวิต 44ขวด
ID TS302542
-น้ำยาพลังชีวิต 43ขวด