บันทึกไอดี ที่ได้รับผลกระทบจากการชดเชย

เนื่องจากการขอคืนมีบางส่วนที่เป็นการซื้อต่อมา ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีของมีค่าซ้ำกัน 2 ชุด ผมจึงจำเป็นต้องลบฝั่งที่เป็นผู้ขายเดิมออกนะครับ

  • TS303015 MoRos ลบเงินออก 370m (388m → 18m)
  • pid 861 octopus ลบของ 200/100/แปลนของ/ขุนเทพ/ผนึกขุนเทพ (ขายไปแล้ว)
  • pid 12688 Phrrkapong ลบของ 200/100/แปลนของ/ขุนเทพ/ผนึกขุนเทพ (ขายไปแล้ว)
1 Likes