รายละเอียดการขอคืนดังนี้

PID : 9946
ID Paradizex : Dangel2ouS

TS ID : TS302318
หมวกฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+17
เกราะฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
ไม้เท้าฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+20
TS ID : 302320
เท้าเกราะมังกรทอง 1 ชิ้น วิญญาณเต็ม จิต+19
หมวกฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+21
เกราะฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+19
ไม้เท้าฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+19
หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+20
ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต18
ป้ายทองศักดิ์สิทธิ์ จิต+22
TS ID : 205871
ป้ายทองศักดิ์สิทธิ์ จิต+20
ปลอกแขนมังกรทอง วิญญาณเต็ม จิต+21

**ขอบคุณครับ