รายละเอียดขอคืน - ตัวละคร/ขุนพล/ไอเทม

PID:Demotrapnest #PID 33

 1. TS216000
  เงินหายไปจำนวน 12M
  ใบเรียกขุนฟักทอง 5 ใบ ได้จากถุงสุ่มฮาโลวีน
  #46734 ตัดกระดูกพลิกเอ็น 7 ชิ้น
  #46294 ซองน้ำ 10 กอง
  #46296 ซองลม 13 กอง
  #62842 ชุดอิ้นน้ำราชาเก็บวิญญาณเต็ม 1 ชุด (จิต+18)
  #62826 คทาอิ้นน้ำราชาเก็บวิญญาณเต็ม 1 ชุด (จิต+20)
  #62854 รองเท้าตีน้ำราชาเก็บวิญญาณเต็ม 1 ชุด (จิต+17)
  ไข่โชคทอง 2 กอง

======================================

 1. TS216001
  จำรายละเอียดในคลังไม่ได้ TT-TT
  #57944 คัมภีร์ไท่อี้ที่ใส่อยู่เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62762 เท้าเทพกว่างอิ้นน้ำ170ที่ใส่อยู่ตีจิตเพิ่มเป็น +16 แล้ว
  #62754 ชุดเทพกว่างหมู่อิ้นน้ำ170เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชุด (จิต +16)
  #62711 แขนอิ้นไท่ทันเก็บวิญญาณเต็ม 1 ชุด (จิต+18)
  ขุนพลขงเบ้งจุติ2 ให้ลบออกเพราะได้ย้ายไปอยู่ตัวอื่นแล้ว(จะแจ้งรายละเอียดที่ตัวอื่น)
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว

 2. TS216002
  #46035 ถุงรีสกิลหายไป 1 กอง
  #46034 ถุงรีสเตตัสหายไป 4 กอง
  ไอเทมสวมใส่ในคลังลบออกได้เลย เพราะก่อนหน้านี้ได้ทำการทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
  ไอเทมดาวและสร้อยในคลังให้คงไว้เพราะก่อนหน้านี้ได้ทำการย้ายไปเก็บตัวอื่น
  ขุนพลลกซุนจุติ2 เลเวล 200 ปั้มอัญเชิญเต็ม แต่ไม่ได้กินยาฟูลจำพ้อยสเตตัสเลือดไม่ได้แต่เมื่อเลเวล 200 แล้วเลือดอยู่ที่ 2200-2400
  ไอเทมสวมใส่ของตัวละครทุกชิ้นที่ใส่อยู่ +จิต 16 หมดแล้ว ยกเว้นรองเท้า +ดิน 15
  ไอเทมพัดขุนพล+ไวดิน เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 16 1 ชิ้น
  ไอเทมดาบขุนพล+ไวดิน เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 16 1 ชิ้น
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว

 3. TS216003
  ไอเทมสวมใส่วิญญาณของตัวละครทุกชิ้นเก็บเต็มและ +จิต 16 แล้ว
  ไอเทมพัดขุนพล+ไวไฟ เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 16 1 ชิ้น
  #46605 ตรารีด่านหายไป 2 กอง
  #46604 ตรารีหอหายไป 3 กอง
  #46603 ตรารีตั๋งโต๊ะหายไป 5 กอง
  ไอเทมอื่นนอกจากตรารีกิจกรรมในคลังถูกใช้ไปหมดแล้ว
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว

 4. TS216006
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  #57944 คัมภีร์ไท่อี้ที่ใส่อยู่เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62757 หมวกเทพเจิงอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62761 รองเท้าเทพเจิงอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  ไอเทมสวมใส่ตัวละคร เสื้อ และ แขน ได้ทำการ +จิต 16 แล้ว
  ไอเทมพัดขุนพล+ไวไฟ เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 16 1 ชิ้น

 5. TS215002
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  #62501 เสื้ออิ้นฟ้าเลิศดินเก็บวิญญาณเต็ม +จิต 16 1 ชิ้น
  ไอเทมสวมใส่ตัวละครทั้งหมดยกเว้นเสื้อ +จิต 16 หมดแล้ว ทั้งหมด 4 ชิ้น

 6. TS215004
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  เลเวลตัวละครเต็ม 200 แล้ว
  เปิดจุดสกิลจุติ2ด้วยมุขปัญญาจนครบแล้ว
  ขุนพลขงเบ้งจุติ2 ให้ลบออกเพราะได้ย้ายไปอยู่ตัวอื่นแล้ว(จะแจ้งรายละเอียดที่ตัวอื่น)
  #45028 ไอเทมจิต+16 2 กอง
  #24070 ไอเทมขน?+15 1 กอง
  #45024 ผลึกใสบริสุทธิ 1 กอง
  #46607 เหรียญTS 2 กอง
  เงินหายไปจำนวน 3M

 7. TS217941
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  #57917 หมัดตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 18 1 ชิ้น
  #62727 เกราะตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 20 1 ชิ้น
  #62743 หมวกตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 18 1 ชิ้น
  #62747 แขนตีไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม +จิต16 1 ชิ้น
  #62708 เท้าตีไท่ทัณฑ์ เก็บวิญญาณเต็ม +จิต18 1 ชิ้น
  ขุนพลขงเบ้งจุติ2 ให้ลบออกเพราะได้ย้ายไปอยู่ตัวอื่นแล้ว(จะแจ้งรายละเอียดที่ตัวอื่น)

 8. TS217940
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  #57944 คัมภีร์ไท่อี้ที่ใส่อยู่เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62757 หมวกเทพเจิงอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62761 รองเท้าเทพเจิงอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62753 ชุดอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62711 แขนอิ้นไท่ทันเก็บวิญญาณเต็ม 1 ชุด (จิต+18)
  ขงเบ้งจุติ2 เก็บเลเวล200 ปั๊มอัญเชิญ10 ไวหน้า 155

 9. TS217943
  ตัวละครเลเวล 200 แล้ว
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  คัมภีร์ไท่อี้และแขนอิ้นฟ้าเลิศที่สวมใส่อยู่ +จิต16 แล้ว
  #62504 เสื้ออิ้นลมฟ้าเลิศเก็บวิญญาณเต็ม +จิต16
  #62704 รองเท้าลมอิ้นฟ้าเลิศเก็บวิญญาณเต็ม +จิต16
  ของในคลังทั้งหมด 60 ช่องเป็นตราดาวใต้เงาEXP*5ทั้งหมด

 10. TS283000
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  #57944 คัมภีร์ไท่อี้เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
  หมวกอิ้นและแขนอิ้น+จิต16 และเก็บวิญญาณเต็มแล้ว
  #62502 เสื้ออิ้นฟ้าเลิศน้ำเก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62778 รองเท้าอิ้นน้ำ170 เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)

 11. TS283001
  คลังอัพเกรด 1 ขั้นจากรางวัลหีบมือใหม่แล้ว
  #57944 คัมภีร์ไท่อี้เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
  เสื้อและรองเท้าที่ใส่อยู่+จิต 16 แล้ว

======================================================

 1. TS283002
  คลังอัพเกรด 2 ขั้นแล้ว จากบัตรเก่าและหีบมือใหม่
  เทพโชคลาภ 30 ครั้ง หายทั้งคลัง
  #57910 พู่กันไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62710 ชุดยาวไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62709 หมวกพรตไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62711 มือไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+18)
  เปิดจุดสกิลจุติ2ด้วยมุกปัญญาจนครบแล้ว

 2. TS283003
  คลังอัพเกรด 2 ขั้นแล้ว จากบัตรเก่าและหีบมือใหม่
  เปิดจุดสกิลจุติ2ด้วยมุกปัญญาจนครบแล้ว
  #57910 พู่กันไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62710 ชุดยาวไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62709 หมวกพรตไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62711 มือไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62712 เท้าแพรทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)

TS283004
คลังอัพเกรด 2 ขั้นแล้ว จากบัตรเก่าและหีบมือใหม่
เปิดจุดสกิลจุติ2ด้วยมุกปัญญาจนครบแล้ว
#57929 คัมภีร์หนานซานอิ้นไฟ170 เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
#62771 ชุดอิ้นไฟ170 เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
#62783 ปลอกแขนอิ้นไฟ170 เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
#62775 หมวกอิ้นไฟ170 เก็บวิญญาณเต็มแล้ว 1 ชิ้น (จิต+16)
#62712 เท้าแพรทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)

 1. TS283005
  คลังอัพเกรด 2 ขั้นแล้ว จากบัตรเก่าและหีบมือใหม่
  เปิดจุดสกิลจุติ2ด้วยมุกปัญญาจนครบแล้ว
  #62757 หมวกเทพเจิงอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62761 รองเท้าเทพเจิงอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62201 แขนอิ้นดินฟ้าเลิศ เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62761 เท้าอิ้นดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  เสื้อที่สวมใส่อยู่ +จิตแล้ว 16

 2. TS283006
  คลังอัพเกรด 2 ขั้นแล้ว จากบัตรเก่าและหีบมือใหม่
  เปิดจุดสกิลจุติ2ด้วยมุกปัญญาจนครบแล้ว
  #57910 พู่กันไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62710 ชุดยาวไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62709 หมวกพรตไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62711 มือไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62712 เท้าแพรทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)

==============================================================

**

TS217001-217005 เป็นไอดีที่หายไปทั้งหมด

**
17. TS217001
ไอดีและตัวละครหายไป
ตัวละครธาตุน้ำเลเวล 200 จุติ 2 และเปลี่ยนอาชีพเป็นจอมทัพแล้ว
กินยาไท่ช่างไปแล้ว 3 เม็ด
อัพคลัง 1 ขั้น จากบัตรในหีบมือใหม่แล้ว
ขุนพลปาโต้เยาพัสดุ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
ขุนพลม้าเหล็กคุนหลุนธาตุน้ำ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
ขุนพลกุยแกจุติ 2 เลเวล 200 จำนวน 1 ตัว
#57909 แส้คู่ไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
#62705 หมวกไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
#62706 เกราะไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
#62708 รองเท้าทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
#62707 แขนไถ่ทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)

 1. TS217002
  ไอดีและตัวละครหายไป
  ตัวละครธาตุดินเลเวล 200 จุติ 2 และเปลี่ยนอาชีพเป็นจอมทัพแล้ว
  กินยาไท่ช่างไปแล้ว 3 เม็ด
  อัพคลัง 1 ขั้น จากบัตรในหีบมือใหม่แล้ว
  ขุนพลปาโต้เยาพัสดุ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลม้าเหล็กคุนหลุนธาตุดิน เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลกุยแกจุติ 2 เลเวล 200 จำนวน 1 ตัว
  #62725 เกราะตีไวดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม (จิต+16)
  #62733 เท้าตีไวดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม (จิต+16)
  #62741 หมวกตีไวดิน 170 เก็บวิญญาณเต็ม (จิต+16)
  #57915 หมัดตีไวดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม (จิต+23)
  #62749 แขนตีไวดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม (จิต+19)

 2. TS217003
  ไอดีและตัวละครหายไป
  ตัวละครธาตุไฟเลเวล 200 จุติ 2 และเปลี่ยนอาชีพเป็นจอมทัพแล้ว
  กินยาไท่ช่างไปแล้ว 3 เม็ด
  อัพคลัง 1 ขั้น จากบัตรในหีบมือใหม่แล้ว
  ขุนพลปาโต้เยาพัสดุ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลม้าเหล็กคุนหลุนธาตุไฟ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลกุยแกจุติ 2 เลเวล 200 จำนวน 1 ตัว
  #62727 เกราะตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62735 เท้าตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62743 หมวกตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62751 แขนตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #57917 หมัดตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)

 3. TS217004
  ไอดีและตัวละครหายไป
  ตัวละครธาตุลมเลเวล 200 จุติ 2 และเปลี่ยนอาชีพเป็นจอมทัพแล้ว
  กินยาไท่ช่างไปแล้ว 3 เม็ด
  อัพคลัง 1 ขั้น จากบัตรในหีบมือใหม่แล้ว
  ขุนพลปาโต้เยาพัสดุ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลม้าเหล็กคุนหลุนธาตุลม เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลกุยแกจุติ 2 เลเวล 200 จำนวน 1 ตัว
  #62728 เกราะตี+ไวลม170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #57918 หมัดตี+ไวลม170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+18)
  #62752 แขนตี+ไวลม170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62744 หมวกตี+ไวลม170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  #62708 รองเท้าทัณฑ์เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)

 4. TS217005
  ไอดีและตัวละครหายไป
  ตัวละครธาตุน้ำเลเวล 200 จุติ 2 และเปลี่ยนอาชีพเป็นจอมทัพแล้ว
  กินยาไท่ช่างไปแล้ว 3 เม็ด
  อัพคลัง 1 ขั้น จากบัตรในหีบมือใหม่แล้ว
  ขุนพลปาโต้เยาพัสดุ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลม้าเหล็กคุนหลุนธาตุน้ำ เลเวล 1 จำนวน 1 ตัว
  ขุนพลกุยแกจุติ 2 เลเวล 200 จำนวน 1 ตัว
  #62726 เกราะตี+ไวน้ำ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62734 เท้าตี+ไวน้ำ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #57916 หมัดตี+ไวน้ำ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62750 แขนตี+ไวน้ำ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)
  #62742 หมวกตี+ไวน้ำ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+16)

===================================================

 1. TS217939
  ตัวละครยาฟูลเลือดที่กินแล้วหายไป 17 ชิ้น
  หมวกฟักทองอิ้น เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+22)
  เสื้อฟักทองอิ้น เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+21)
  คทาฟักทองอิ้น เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น (จิต+22)
  แขนอิ้นไถ่ทัณฑ์ที่อยู่ในตัวตีจิตเป็น +22 แล้ว
  ขุนพลลกซุนจุติ2 ใช้ยาตัดกระดูกปรับสเตตัสแล้วได้ไว 40 และเลือดรวมยาฟูลHPอยู่ที่ 5500 ยาฟูล SP ที่กินหายไป 12 ชิ้น
  #20440 หมวกอิ้น+45 ตีขนน้ำ+18 1 ชิ้น
  เสื้อและแขนที่ขุนพลลกซุนจุติ2ใส่อยู่ ตีขนใหม่เป็น น้ำ+18 แล้ว
  ขุนพลจิ้งจอก9หาง ยาฟูลเลือดที่กินหายไป 32 ชิ้น
  #22040 เท้าหิมะเงิน 1 ชิ้น (น้ำ+15)
  #59127 คัมภีร์น้ำขุนพล 1 ชิ้น (จิต+18)
  #19742 เสื้อไว135 1 ชิ้น (จิต+19)
  #20744 หมวกไว135 1 ชิ้น (จิต+19)
  #22741 เท้าไว135 1 ชิ้น (จิต+19)
  ขุนพลเทพฮัวโต๋ร่าง 2 เลเวล 1 เดิมๆ 1 ตัว
  ขุนพลเทพภูตินพกาฬร่าง 1 เลเวล 1 เดิมๆ 1 ตัว
  คลังอัพเกรดอีก 1 ขั้น
  ต่อไปเป็นของในคลังครับ ก่อนเสกของหายขอให้จีลบไอเทมในคลังทั้งหมดยกเว้นสร้อยดาวจะง่ายกว่าครับ
  #51801 ดาวตั๋งโต๊ะ 4 ชิ้น
  #51344 ดาวขงเบ้ง 2 ชิ้น
  #51341 ดาวลกซุน 2 ชิ้น
  #51339 ดาวลิโป้ 6 ชิ้น
  #46820 ป้ายทองเปลี่ยนนาย 10 ชิ้น
  #46823 เศษผนึกเอ้อหลาง 200 ชิ้น
  #46822 เศษผนึกวานร 50 ชิ้น
  #46825 เศษผนึกฮัวโต๋ 200 ชิ้น
  #46824 เศษผนึกนพกาฬ 100 ชิ้น
  #46914 เศษผนึกดาวอัคคี 40-50 ชิ้น
  #46919 เศษผนึกโจวกงประมาณ 80-100 ชิ้น
  #46920 เศษผนึกหลุยกงประมาณ 40-50 ชิ้น
  #46921 เศษผนึกโกยเซ่งอ๋องประมาณ 40-50 ชิ้น
  #46879 ยากระดูกเพชรหงอคง 2 ชิ้น
  #46880 ยากระดูกเพชรเอ้อหลาง 3 ชิ้น
  #46882 ยากระดูกเพชรฮัวโต๋ 3 ชิ้น
  #46511 หีบParadizeX1 ประมาณ 12 ชิ้น
  #46512 หีบParadizeX2 ประมาณ 18 ชิ้น
  #46513 หีบParadizeX3 ประมาณ 12 ชิ้น
  #46514 หีบParadizeX4 ประมาณ 6 ชิ้น
  #46515 หีบParadizeX5 1 กอง
  #46516 หีบParadizeX6 ประมาณ5-7ชิ้น
  #46517 หีบParadizeX7 ประมาณ 9 ชิ้น
  #46190 ยารู้ว่องไว 2 กอง
  #46188 ยารู้กายมี 2 กอง
  ไข่โชคทอง 4 กอง
  #46855 ค้อนทองราชา 6 ชิ้น
  #46856 แปลนราชาแขน 5 ชิ้น
  #46857 แปลนราชาเท้า 4 ชิ้น
  #46858 แปลนราชาเสื้อ 5 ชิ้น
  #46859 แปลนราชาหมวก 3 ชิ้น
  #46860 แปลนราชาอาวุธ 9 ชิ้น
  #46861 ค้อนเทพมังกร 1 ชิ้น
  #46862 แปลนมังกรแขน 3 ชิ้น
  #46863 แปลนมังกรเท้า 5 ชิ้น
  #46864 แปลนมังกรเสื้อ 2 ชิ้น
  #46865 แปลนมังกรหมวก 3 ชิ้น
  #46866 แปลนมังกรอาวุธ 7 ชิ้น
  #46867 แปลนมังกรแหวน 3 ชิ้น
  #46874 ค้อนทองไถ่ทัณฑ์ 10 ชิ้น
  #46875 ค้อนทองฟ้าเลิศ ประมาณ 12 ชิ้น
  #46876 ค้อนทอง4สัตว์เทพ ประมาณ 20 ชิ้น
  #46826 กล่องธอร์ 3 ชิ้น
  #46827 กล่องกัปตัน 5 ชิ้น
  #46828 กล่องไอรอนแมน 1 ชิ้น
  #46607 เหรียญTS 4 กอง
  #46602 ตรารีด่านมี 3 กอง
  #46601 ตรารีหอมี 5 กอง
  #46603 ตรารีตั๋งโต๊ะมี 3 กอง
  ยันต์ตราเทียนก๊วน+7/+9/+12/+14 ไม่ทราบจำนวน
  เงินหายไป 5M
  เกราะมังกรเงิน200เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 20
  ธนูมังกรทอง200เก็บวิญญาณเต็ม ไม่ตีจิต
  ดาบมังกรทอง200เก็บวิญญาณเต็ม +จิต20

 2. TS217942
  ตัวละครกินยาฟูลHP/SP หายทั้งหมด / ยาไท่ช่างหายไป 11 เม็ด
  เสื้อฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น (จิต+21)
  หมวกฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น (จิต+22)
  ไม้เท้าฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น (จิต+22)
  แขนตี+ไวราชาดิน เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 20
  เท้าตี+ไวดิน170 เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 20
  พัดอิ้น+ไวขุนไฟ เก็บวิญญาณเต็ม +จิต 18
  เท้าไว135 1 ชิ้น ไฟ+19
  ปลอกแขนอิ้น135 1 ชิ้น ไฟ+18
  หมวกอิ้น135 1 ชิ้น ไฟ+18
  เสื้อขุนพลไฟที่บังทองสวมใส่อยู่ ตีขน+ไฟเพิ่มเป็น 18
  ขุนพลขงเบ้งจุติ 2 เลเวล 200 ไว้หน้า 158 ฟูลเลือดประมาณ 4500 ปั้มอัญเชิญ10 / ฟูลSP แล้ว
  คลังอัพเกรดอีก 1 ขั้น
  ของในคลังทั้งหมดมีเต้นท์ 10 กอง ยาเติมฟูล 10 กอง ที่เหลือเป็นพวกของไว135หลายชิ้น แต่จำไม่ได้

 3. TS215005
  ตัวละครกินยาฟูลHP หาย 46 ชิ้น /SP หายทั้งหมด
  เสื้อฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+21)
  ไม้เท้าฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+22)
  หมวกมังกรทอง200 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+21)
  เท้าตี+ไวลม170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  ตราพลังเทียนก๊วนตี+ไว ระดับ 9
  ขุนพลเทพเอ้อหลางร่าง2 เลเวล 1 เดิมๆ
  ขุนพลขงเบ้งจุติ 2 เลเวล 200 ไว้หน้า 163 ฟูลเลือดประมาณ 4200 ปั้มอัญเชิญ10 / ฟูล SP แล้ว
  เสื้อไว135 1 ชิ้น ลม+19
  เท้าไว135 1 ชิ้น ลม+20
  แขนอิ้น135 1 ชิ้น ลม+15
  หมวกไว135 1 ชิ้น ลม+17
  ไม้เท้าฟักทองอิ้น วิญญาณเก็บเต็ม 1 ชิ้น จิต+20
  คลังอัพเกรดอีก 1 ขั้น
  ของในคลังจำได้ไม่ทั้งหมดหลักๆ เก็บขน15 จิต16 ผลึกใส มีประมาณอย่างละ 3 กอง ยาเสริมฤทธิ 2 กอง ยาฟูลเลือดขุน 2 กอง ยาฟูลSP ขุน เกือบ 2 กอง // ที่เหลือยังอยู่เหมือนเดิม(บางอย่างโยนทิ้งไปแล้วในช่วงที่หายไป)

25.TS216004
ตัวละครปั๊มอัญเชิญจนเต็มแล้ว // ยาฟูลHP SP ที่กินไปหายไปอย่างละ 46 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+21)
ไม้เท้าฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+22)
หมวกฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+22)
เท้าตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
แขนตี+ไวไฟ170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
ดาบขุนพลตี+ไว เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
เท้าไว117 +ไว45 ตีขนไฟ+18
เสื้อไว135 1 ชิ้น ไฟ+19
หมวกไว135 1 ชิ้น ไฟ+19
ขุนพลเทพหงอคงร่างกาก เลเวล 1 เดิมๆ
คลังอัพเกรดอีก 1 ขั้น // โปรดลบของในคลังทั้งหมดยกเว้นขวานน้ำ 2 ชิ้น พลองเชอรี่ 2 ชิ้น เสื้อกัปตัน ที่เหลือจะเป็นของด้านล่างนี้
กล่องเหวินฉุ่ย 41 ชิ้น (สุ่มของอิ้นขุนพล)
กล่องอู่ฉุย 33 ชิ้น (สุ่มของตีขุนพล)
หีบอาวุธวิญญาณ150 ประมาณ 30 ชิ้น
ที่เหลือในคลังทั้งหมดเป็นของฟ้าเลิศปนๆ กันไปจนเต็มคลัง ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้

 1. TS216005
  ตัวละครกินยาฟูลHP หายไป 46 ชิ้น / SP หายไป 33 ชิ้น
  เสื้อฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น (จิต+21)
  หมวกฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น (จิต+22)
  ไม้เท้าฟักทองตี เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น (จิต+22)
  แขนราชาตี+ไวลม เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+22)
  เท้าตี+ไวลม170 เก็บวิญญาณเต็ม 1 ชิ้น (จิต+20)
  ขุนพลขงเบ้งจุติ 2 เลเวล 200 ไว้หน้า 160 ฟูลเลือดประมาณ 4500 ปั้มอัญเชิญ10 / ฟูลSP แล้ว
  เสื้อไว135 1 ชิ้น ลม+19
  เท้าไว135 1 ชิ้น ลม+20
  แขนอิ้น135 1 ชิ้น ลม+15
  หมวกไว135 1 ชิ้น ลม+17
  ขุนพลเทพเอ้อหลางร่าง 1 เลเวล 1 เดิมๆ
  คลังอัพเกรดอีก 1 ขั้น
  ของในคลังที่จำได้มี พวกตราเทียนก้วนประมาณ 10 กว่าชิ้นแต่จำระดับไม่ได้ ไม่เกินระดับ 6 ทุกอัน
  ดาบราชาตี+ไวลม 1 ชิ้น เก็บวิญญาณเต็ม จิต+20
  เท้าตีไถ่ทัณฑ์ 1 ชิ้น เดิมๆ
  แขนตีไถ่ทัณฑ์ 1 ชิ้นเดิมๆ
  เสื้อ/หมวก/โล่ กัปตัน เก็บวิญญาณเต็ม ไม่ตีจิตไม่ตีขน
  หัว/ค้อน ธอร์ เก็บวิญญาณเต็ม ไม่ตีจิตไม่ตีขน
  พัดอิ้น+ไวขุนลม เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
  กระบี่ตี+ไวขุนลม เก็บวิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
  ที่เหลือเป็นไอเทมวิญญาณ 170 อีกประมาณ 20 กว่าชิ้น

==========================================================
อนึ่งของไถ่ทัณฑ์ทั้งหมดมาจากการสุ่มห่อมือใหม่ ของวิญญาณ170ซื้อมาจากตลาดบ้างเปิดสุ่มห่อมือใหม่และกล่อง2บ้าง
เซตฮาโลวีนได้ซื้อจากพี่เอ๋มาทั้งหมด 4 ชุด เป็นชุดตี 3 ชุด ชุดอิ้น 1 ชุด และซื้อหมวกตีแยกมาอีก 1 ชิ้น เปิดสุ่มได้จากห่อฮาโลวีนที่มีคนเคยเอามาขายช่วงปลายเดือนธันวาอีก 1 ชิ้น เซตฮาโลวีนที่เหลือได้มาจากร้านในตลาดช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีคนตั้งขายอยู่ชิ้นละ 10M ได้ทำการซื้อมาทั้งหมด 3 ชุด รวมทั้งหมดเป็น 7 ชุด กับอีก 1 ชิ้น
ส่วนกล่อง3และ2 ส่วนใหญ่ได้มาจากการหมุนสล็อตครับ

หลักฐานการสวมใส่และซื้อขายมีครับขอดูได้

หมดแรงงงงงงงงงงงงงงงงงงง