รายละเอียดขอคืนไอเท็ม และขุนพล

PID 8799
ไอดี Paradize anutrus
TS205121 นมกระป๋อง

 1. หมวกฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 2. เกราะฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 3. ไม้เท้าฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 4. หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 5. เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 6. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
  TS205124 งามใส้
 7. หมวกฟักทองอิ้น 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 8. เกราะฟักทองอิ้น 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 9. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 10. เท้ามังกรเงิน 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 11. ตัดกระดูกพลิกเอ็น 4 กอง
 12. ขุนพลดาวอัคคี ร่าง 2 เวล 200
 13. ยาเลือดขุน 50
 14. ยามานาขุน 50
  TS205125 งามหน้า
 15. หมวกฟักทองอิ้น 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 16. เกราะฟักทองอิ้น 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 17. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 18. ห่อยาเสริมเซียน 3 กอง
  TS206136 แป๊ะยิ้ม
 19. หมวกมังกรทอง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 20. หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 21. เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 22. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
  5.ไม้เท้าฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 23. แขนตีราชาไฟ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
  TS205123 นมขวด
 24. หมวกฟักทองตี 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 25. เกราะฟักทองตี 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 26. ไม้เท้าฟักทองตี 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 27. เท้ามังกรทอง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 28. ม้วนลิง 1 ชิ้น
 29. แปลนแขนมังกร 4 ชิ้น
 30. แปลนเกราะมังกร 2 ชิ้น
 31. แปลนค้อนมังกร 4 ชิ้น
  TS208330 ครวยโต
 32. เงิน 15 เอ็ม
 33. จิต16 3 กอง