แนวทางการแจ้งขอรับไอเทม/ขุนพลคืน

เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันการแจ้งขอรับไอเทม/ขุนพลคืน ให้ตั้งเป็นกระทู้ใหม่โดย

 • ตั้งชื่อกระทู้ว่า "รายละเอียดการขอคืน - " ตามด้วย ชื่อเล่น หรือ ชื่อไอดี Paradize ของท่าน
 • ด้านขวาของชื่อกระทู้ ให้เลือกหมวดหมู่ “แจ้งขอคืน” สีเขียวๆ

โดยเนื้อหาในกระทู้ กรุณาระบุข้อมูลดังนี้

 1. ชื่อไอดี Paradize + เลข pid

 2. ไอดี TS + ชื่อตัวละคร
  2.1 รายละเอียด ตัวละคร ที่ต้องการขอคืน

  • เงินที่หายไป
  • ระดับสกิลอัญเชิญ กรณีปั้มแล้วหายไป
  • ระดับยาฟูล ยาสเตตัส กรณีปั้มแล้วหายไป
  • อื่นๆ

  2.2 รายละเอียด ขุนพล ที่ต้องการขอคืนสำหรับตัวละครนี้

  • ชื่อขุนพล (ถ้ามีเลขไอดีขุนด้วยจะดีมาก)
  • ระดับจุติของขุนพล กรณีขุนพลเทพให้ระบุระดับความหายากแทน
  • ไอเทมที่เคยใช้ไปให้ขุนพล เช่น ยาฟูล ยาสเตตัส พร้อมจำนวนแต่ละชิ้น
  • ระดับสกิลอัญเชิญ

  2.3 รายละเอียด ไอเทม ที่ต้องการขอคืนสำหรับตัวละครนี้

  • ชื่อไอเทม (ถ้ามีเลขไอดีไอเทมด้วยจะดีมาก)
  • กรณีไม่รู้ชื่อไอเทมให้บอกรายละเอียด เช่น ดาบตี200, หมวกตีไฟ100 หรืออะไรที่ช่วยให้เข้าใจได้
  • จำนวนไอเทม
  • ระดับการตีบวก (กรณีเป็นชุดสวมใส่)
  • ระดับวิญญาณ (กรณีเป็นชุดสวมใส่)

*2.1-2.3 ระบุเฉพาะข้อที่ต้องการขอคืนก็ได้ครับ

**หากตัวละคร/ไอเทม/ขุนพลได้มาจากการซื้อผู้อื่นมา กรุณาแปะหลักฐานการซื้อขาย เช่น แชทที่ตกลงซื้อขาย/สลิปโอนเงิน(เซ็นเซอร์ยอดเงินได้) ก็จะยิ่งช่วยได้มากเลยครับ

X CroSs

PID : 9946
ID Paradizex : Dangel2ouS

TS ID : TS302318
หมวกฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+17
เกราะฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
ไม้เท้าฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+20
TS ID : 302320
เท้าเกราะมังกรทอง 1 ชิ้น วิญญาณเต็ม จิต+19
หมวกฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+21
เกราะฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+19
ไม้เท้าฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+19
หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+20
ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต18
ป้ายทองศักดิ์สิทธิ์ จิต+22
TS ID : 205871
ป้ายทองศักดิ์สิทธิ์ จิต+20
ปลอกแขนมังกรทอง วิญญาณเต็ม จิต+21