รายละเอียดการขอคืน - Milan

id CrixusJr / Pid 12507
ts500056 Lyon
ถ้วยทอง 1 ชิ้น
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
อาวุธฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น

ts500057 Madrid
ดาบมังกรทอง(ตี) วิญญาณเต็ม จิต21 1 ชิ้น
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
อาวุธฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น

ts500058 London
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
อาวุธฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น

ts500060 Milan
เงิน 30 m
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
อาวุธฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น

ts411111 Fuxk (ย้ายไอดีมาจาก pid 1828 )
หมวกมังกรเงิน(อิ้น) วิญญาณเต็ม จิต18 1 ชิ้น
หมวกฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
อาวุธฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
อาวุธฟักทองตี วิญญาณเต็ม จิต18-20 1 ชิ้น
ขุนพล ฮัวโต๋ท็อป เวล1 1 ตัว

อื่นๆจำไม่ได้แล้วครับ