รายละเอียดการขอคืน - keng04

รายละเอียดการขอคืน - keng04

  1. รหัสประจำตัว (PID) ของท่านคือ 9914
    ไอดี Paradize ของท่านคือ keng04

TS205213 + Chippy
2.3 รายละเอียด ไอเทม ที่ต้องการขอคืนสำหรับตัวละครนี้
- หีบเทพมังกร 3 กล่อง
- หมวกฟักทองรบ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- เสื้อฟักทองรบ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- ไม้เท้าฟักทองรบ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+20
- ไม้เท้าฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม
- เศษดาวอัคคี 27 เศษ

TS242934 + Kasperz
- เกราะมังกรทอง จิต+20 1 ชิ้น วิญญานเต็ม (ซื้อผ่านคุณทวีป จันทร์เจริญ 9/10/20)
- เท้าเทพศิลา 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18 (ซื้อจากคุณ Thanaban Wittayawinit 12/9/20)
- ไม้เท้าฟักทองรบ 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- ถุงยาผนึกวิญญาณ 150 ชิ้น (จำจำนวนที่แน่นอนไม่ได้)

TS205804 + มังกรสะบัดหาง
- เกราะมังกรทอง จิต+20 1 ชิ้น วิญญานเต็ม (ซื้อผ่านคุณทวีป จันทร์เจริญ 9/10/20)
- ข้อมือมังกรทอง จิต+20 1 ชิ้น วิญญานเต็ม (ซื้อผ่านคุณทวีป จันทร์เจริญ 28/9/20)
- ดาบมังกรทอง จิต+20 1 ชิ้น วิญญานเต็ม (ซื้อผ่านคุณ Phrrkapong 1/12/20)
- หมวกฟักทองรบ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- เสื้อฟักทองรบ 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- ไม้เท้าฟักทองรบ 2 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- ห่อสุ่มเทียนก๊วน 50 ชิ้น

TS205704 + เมคาล่องลอย
- เกราะมังกรทอง จิต+20 1 ชิ้น วิญญานเต็ม (แลกกับหีบเทพมังกรกับคุณทวีป จันทร์เจริญ)
- ข้อมือมังกรทอง จิต+20 1 ชิ้น วิญญานเต็ม (ซื้อผ่านคุณ Phrrkapong 1/12/20)
- ตัดกระดูกพลิกเอ็น 250 ชิ้น
- ไม้เท้าฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- กล่องไอรอนแมน 1 ชิ้น
- ไม้เท้าฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- เสื้อฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- หมวกฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18

TS205878 + นาวาฬ
- ไม้เท้าฟักทองรบ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม
- เสื้อฟักทองรบ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม
- ไม้เท้าฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- เสื้อฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- หมวกฟักทองเปรื่อง 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต+18
- ถุงยาผนึกวิญญาณ 150 ชิ้น (จำจำนวนที่แน่นอนไม่ได้)

TS201769 + มาตามุเนะ
- เงินหาย 6,558,561 ตำลึง
- ชุดเกราะเทพศิลา 1 ชิ้น วิญญานเต็ม
- ชุดเกราะเทพวายุ 1 ชิ้น วิญญานเต็ม
- ถุงยาผนึกวิญญาณ 67 ชิ้น
- ห่อยาเสริมเซียน 297 ชิ้น
- ตัดกระดูกพลิกเอ็น 66 ชิ้น