ขอคืนItemและขุนพล

สิ่งที่เรียกร้องผู้ให้บริการ
ชื่อไอดี Paradize: bomttmt เลข pid: 6925
TS200031 ชุดตี ไฟ 170+จิต18 เก็บวิญญาณเต็ม ขุนพลเบ้งจุติ2(อัญเชิญ10) เลอจินจุติ2
TS204796 ชุด INT ไฟ 170+จิต16 เก็บวิญญาณเต็ม
TS204797 ชุดตี+ไว ดิน 170+จิต18 วิญญาณเต็ม ขุนพลงันเหลียงจุติ2
TS204798 ชุด INT ไท่ทัณ +จิต16 วิญญาณเต็ม ยา HP 10 ขวด ยาSP 5 ขวด จิต+14 1กอง จิต 15 20 ชิ้น จิต 16 20ชิ้น ขน +15 ? 30ชิ้น
TS300072 ชุด INT ไท่ทัณ +จิต16 วิญญาเต็ม ขุนพลขงเบ้งจุติ2(อัญเชิญ10)
TS300073 ชุด INT ดิน 170+จิต 16 วิญญาเก็บเต็ม
TS300075 ชุด ตีไททัณ +จิต16 วิญญาณเก็บเต็ม ขุนอูอ๊๋จุติ2
(PID) ของท่านคือ 2976 ของท่านคือ overlord
TS300071 ชุดฟ้าเลิศไฟ INT+จิต14

ที่เปิดคลังหน้า2 หายหมดครับ ส่วนเรื่องสร้อยกะตราคูณ ขอเรียกร้องให้เป็นถุงผู้เล่นใหม่อีกรอบได้ไหมจะไปเสี่ยงเปิดเอาอีกรอบ

ข้อเรียกร้องผู้ขาย
ID: TS204720 + ชื่อ Twinkle ได้ซื้อจาก ทวีป จันทร์เจริญ
ในตัวมีของ full set ของไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้าง ขุนตัวหลักเป็น สุมาอี้จุติ 2 (เชิญ10) (+ของไว ตีขน 15-18)
ส่วนขุนที่เหลือในตัวจำไม่ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างแต่เป็นจุติ 2 ทั้ง 5 ตัว (+ของไว ตีขน 15-18)
ของในคลังมีแถม มาให้ด้วยจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างแต่ไปใช้กะตัวหลักได้
ซื้อ ขุนพลกับ ทวีป จันทร์เจริญ ซื้อขุนพล อีก 3 ตัว

  1. ข่งเบ้งจุติ 2 เชิญ 10 คนขายบอก full มีของไวมาให้ด้วย
  2. ลกซุ่นจุติ 2 เชิญ 10 คนขายบอก full มีของไวมาด้วย
  3. ตั๊งโตีะจุติ 2 เชิญ 10 มีของไวติดมาด้วย
    ตัวละคร +ขุนพล และของไวที่เคยเก็บไว้ในตัวขุนพลที่ให้มา ที่จำได้ว่าจุติ2 5 ตัวเนื่องจากผมถอดของออกมาใส่ขุนตัวหลัก แล้วเอาขนตี+15เข้าไปแทน
    ขุนพลตัวหลัก ที่ทำการซื้อมา + ของไวที่ตีให้แล้ว