รายละเอียดการขอคืน - ขอคืน id กะ ขุนที่ซื้อขายกับผู้เล่น และ ของ

ที่จำได้หลัก ๆ ที่ใช้ลงกิจกรรม เรื่อง ITEM ที่ใส่ไม่ค่อยจำเพราะผสมกัน ไท่ทัณท์ ของวิญญาณ 170 ฟ้าเลิศ
ชื่อไอดี Paradize: bomttmt เลข pid: 6925
ID: TS204720 + ชื่อ Twinkle ได้ซื้อจาก ทวีป จันทร์เจริญ
ในตัวมีของ full set ของไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้าง ขุนตัวหลักเป็น สุมาอี้จุติ 2 (เชิญ10) (+ของไว ตีขน 15-18)
ส่วนขุนที่เหลือในตัวจำไม่ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างแต่เป็นจุติ 2 ทั้ง 5 ตัว (+ของไว ตีขน 15-18)
ของในคลังมีแถม มาให้ด้วยจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างแต่ไปใช้กะตัวหลักได้
ซื้อ ขุนพลกับ ทวีป จันทร์เจริญ ซื้อขุนพล อีก 3 ตัว

  1. ข่งเบ้งจุติ 2 เชิญ 10 คนขายบอก full มีของไวมาให้ด้วย
  2. ลกซุ่นจุติ 2 เชิญ 10 คนขายบอก full มีของไวมาด้วย
  3. ตั๊งโตีะจุติ 2 เชิญ 10 มีของไวติดมาด้วย

TS200031
ของวิญญาณหายหมดที่ได้จากลงกิจเดือนมกรา,กุมภา ได้จากเปิดกล่องคนเล่นใหม่ตัวนี้ไม่แน่ใจเรื่องของ แต่ตีรวม ประมาณ 650-680
ส่วนขุนเป้น ขงเบ้ง(2) เลอจิน(2) ที่หายไป
TS204796
ของวิญญาณหายหมดที่ได้จากลงกิจเดือนมกรา,กุมภา ได้จากเปิดกล่องคนเล่นใหม่ตัวนี้ไม่แน่ใจ ตัว INT จำไม่ผิดตีจิต +14 ถึง +18 ครับตัวนี้

TS204797
ของวิญญาณหายหมดที่ได้จากลงกิจเดือนมกรา,กุมภา ได้จากเปิดกล่องคนเล่นใหม่ตัวนี้ไม่แน่ใจ แต่ตีรวม ประมาณ 650-680 จิต+15 ถึง18
ตัวนี้งันเหลียง กับมาเป็นไม่จุติ

TS204798
ของวิญญาณหายหมดที่ได้จากลงกิจเดือนมกรา,กุมภา ได้จากเปิดกล่องคนเล่นใหม่ตัวนี้ไม่แน่ใจ ตัว INT จำไม่ผิดตีจิต +14 ถึง +18 ครับตัวนี้
ตัวนี้กินยา HP ไปไม่รู้กี่ขวด ในตัวมีจิต+14 +15 +16 กับขน +15 หายไป

TS300072
ของวิญญาณหายหมดที่ได้จากลงกิจเดือนมกรา,กุมภา ได้จากเปิดกล่องคนเล่นใหม่ตัวนี้ไม่แน่ใจ ตัว INT จำไม่ผิดตีจิต +14 ถึง +18 ครับตัวนี้
ตัวนี้ข่งเบ้งต้องจุติ2 กับมาจุติ 1

TS300073
ของวิญญาณหายหมดที่ได้จากลงกิจเดือนมกรา,กุมภา ได้จากเปิดกล่องคนเล่นใหม่ตัวนี้ไม่แน่ใจ ตัว INT จำไม่ผิดตีจิต +14 ถึง +18 ครับตัวนี้

TS300075
ของวิญญาณหายหมดที่ได้จากลงกิจเดือนมกรา,กุมภา ได้จากเปิดกล่องคนเล่นใหม่ตัวนี้ไม่แน่ใจ แต่ตีรวม ประมาณ 650-680 จิต+15 ถึง18
ถ้าจำไม่ผิด อู๋อี้หายไป

(PID) ของท่านคือ 2976 ของท่านคือ overlord
TS300071
ตัวนี้เก็บเวลเต็ม 200แล้ว ใส่ชุดฟ้าเลิศ +14 และมีของที่ได้จากคนเล่นใหม่ หายไป

ขอส่งข้อมูลที่หาได้ในช่วงที่มีปัญหาให้เพิ่ม