รายละเอียดขอคืน - ขุนพล/ไอเทม ID : saranonza

PID 8460
Paradize ID saranonza
TS 301891 นี่ดุ๋ยนะ จอมทัพ200
-ระดับอัญเชิญ 10
-เงิน 6-8 m
อาวุธ 170 , 57915
เสื้อตี 170 , 62725
รองเท้าตี 170 , 62733
หัวตี 170 , 62741
แขนตี 170 , 62749
หมวกไถ่ทัน 62709
เสื้อไถ่ทัน 62710
มือไถ่ทัน 62711
เท้าไถ่ทัน 62712
ภู่กันไถ่ 57910
วิญญานเต็ม 20 +จิตเฉลี่ย 17-20
ขุนพล
กุยแก จุติ 2 ระดับ 200
หยางซิว จุติ 2 ระดับ 200
ซุนหงอคง ร่าง 3 ระดับ 200 FULLเลือด + ของไว

TS 301892 Clyne จอมทัพ200
เงิน 2-3 M
เสื้ออิ้นไฟ 170 62755
หมวกอิ้นไฟ 170 62759
เท้าอิ้นไฟ 170 62763
มืออิ้นไฟ 170 62767
หมวกไถ่ทัน 62709
เสื้อไถ่ทัน 62710
มือไถ่ทัน 62711
เท้าไถ่ทัน 62712
ภู่กันไถ่ 57910
คทาอิ้น 100 คริ
เสื้อ 100 คริ
หมวก 100คริ
วิญญาน เต็มทุกชิ้น จิตเฉลี่ย 17-20
ขุนพล กุยแก จุติ2 200 ลกซุนจุติ 2 200 ของไว

TS 301893 Jason จอมทัพ200
เงิน 2-3m
หมวกไถ่ทัน 62709
เสื้อไถ่ทัน 62710
มือไถ่ทัน 62711
เท้าไถ่ทัน 62712
ภู่กันไถ่ 57910
คทาอิ้น 100 คริ
หมวกตีไฟ170 52743
เกราะตีไฟ170 62727
แขนตีไฟ170 62751
เท้าตีไฟ170 62735
อาวุธตีไฟ170 57917
วิญญาน ระดับ 20 จิตเฉลี่ย 17-20
ขุนพล กุยแก จุติ2 200 , รอตรวจสอบ

TS 301894 Garnet จอมทัพ200
เงิน 2-3m
อัญเชิญ 10
เซต ไอร่อนแมน ครบชุด วิญญานเต็ม จิตเฉลี่ย 17-20
หมวกอิ้นน้ำ 170 62758
แขนอิ้นน้ำ 170 62766
เสื้ออิ้นน้ำ 170 62754
เท้าอิ้นน้ำ 170 62762
หมวกไถ่ทัน 62709
เสื้อไถ่ทัน 62710
มือไถ่ทัน 62711
เท้าไถ่ทัน 62712
ภู่กันไถ่ 57910
คทาอิ้น 100 คริ
เสื้อ 100 คริ
หมวก 100คริ
วิญญานระดับ 20 จิตเฉลี่ย 17-20
ขุนพล กุยแกจุติ2 200 , รอตรวขสอบ

TS301895 Anthony_02 จอมทัพ200
อัญเชิญ 10
เงิน 2-3 m
หมวกตี 170 62744
แขนตี 170 62752
เสื้อตี 170 62728
เท้าตี 170 62736
อาวุธ 170 57918
หมวกไถ่ทัน 62709
เสื้อไถ่ทัน 62710
มือไถ่ทัน 62711
เท้าไถ่ทัน 62712
ภู่กันไถ่ 57910
คทาอิ้น 100 คริ
เสื้อ 100 คริ
หมวก 100คริ
ดาบผ่าสวรรค์ 14065
ขุนพล กุยแก จุติ2 200 , ชุยเหยี่ยน จุติ2 200 , ชิ่นซินจุ2 200+ของไว

ID ที่แจ้งข้างบนเป็นชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อทั้งหมด
ไอดีสมัครใหม่ 6 ID ที่หายไปจากPID