รายละเอียดการขอคืน-id/ขุนพล/ไอเทม ตี้ more2

**1.id TS202851 ชื่อ more2 ** full เลือด+mana
ของเวล 200 ดาบตี หมวก เกาะ มือ เท้า ถ้วยทอง ทั้งตัวเก็บเต็มทุกชิ้น จิต 19-23 จำไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่
ขุนพลมีดังนี้
1.ฮั้วโต๋ top เชิญ10 full เลือดเวล200 ร่าง top
2.เอ้อหลาง top เชิญ10 full เลือด+มานา เวล200 ร่าง top
3.ภูตนพกาฬ ฟูลเวล200 full เลือด ร่าง top
4.เงินราวๆ 50-60M จำไม่ได้ละ
5.ม้าลมเวล 200
6.เยาเป้+พเนจร เวล 200
7.ชิ่นซิน 200 จุติ1

2.id ts202738ชื่อ น้องไนท์full เลือด+mana
ของเวล 200 ดาบตี หมวก เกาะ มือ เท้า ถ้วยทอง ทั้งตัวเก็บเต็มทุกชิ้น จิต 19-23 จำไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่
ขุนพลมีดังนี้
1.เอ้อหลาง top เชิญ10 full เลือด+มานา เวล200 ร่าง top
2.ดาวอัคคีธรรม ฟูลเวล200 full เลือด ร่างกาก
3.เงินราวๆ 3-4 M จำไม่ได้ละ
4.ม้าดิน 200
5.เยาเป้+พเนจร เวล 200
6.โกยเซ่งอ๋อง
7.ตั๋งโต๊ะ เวล 200 เชิญ 10 full
8.ชิ่นซิน 200 จุติ1
9.หลู่จวิ้นอี้ เวล 200 ร่างกาก

3.id TS201307ชื่อ Veneno
ของเวล 200 ดาบตี หมวก เกาะ มือ เท้า ถ้วยทอง ทั้งตัวเก็บเต็มทุกชิ้น จิต 19-23 จำไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่
ขุนพลมีดังนี้
1.ดาวอัคคีธรรม (ไฟ) กาก เกือบ full เลือด น่าจะเกือบ ฟูล
2.เจิงฉางเทียน รองtop ful เลือดมานาจำไม่ได้
3.ภูตนพกาฬ กาก
4.ม้าไฟ 200
5.เยาเป้+พเนจร เวล 200
6.เงินราวๆ 3-4 M จำไม่ได้ละ
7.ชิ่นซิน 200 จุติ1

4.id ts202487ชื่อ จิโทเกะของเวล 200 ดาบตี หมวก เกาะ มือ เท้า ถ้วยทอง(อยู่ๆก็หายไป ถามจีไปตั้งแต่เดือน พย แล้วก็เงียบหายไป แค่ถ้วยทองนะ) ทั้งตัวเก็บเต็มทุกชิ้น จิต 19-23 จำไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่
ขุนพลมีดังนี้
1.ซุนหงอคง top full mana+เลือด 200
2.เอ้อหลาง รองtop lv 200 เชิญ10
3.ภูตนพกาฬ ร่างกากเวล 200
4.ชิ่นซิน 200 จุติ1
5.ม้าลม 200
6.เยาเป้+พเนจร เวล 200
7.เงินราวๆ 3-4 M จำไม่ได้ละ
8.ดาวอัคคีธรรม (ไฟ) ร่างกาก เวล200

5.id TS202622 ชื่อ ชินชิน ของเวล 200 ดาบอิ้น หมวก เกาะ มือ เท้า ทั้งตัวเก็บเต็มทุกชิ้น จิต 19-23 จำไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่
ขุนพลมีดังนี้
1.เอ้อหลาง top เชิญ10 full เลือด+มานา เวล200 ร่าง top
2.ลกซุน (น้ำ) 200 จุติ 2 ฟูลทั้งเลือดและมานา
3.หลุยกง top เขิญ10 เวล 200 ไม่ฟูลจำไม่ได้ละเท่าไหร่
4.ภูตนพกาฬ เวล200 ร่าง top จำไม่ได้ว่ากินไปเท่าไหร่
5.ฮั้วโต๋ top เชิญ10 full เลือดเวล200 ร่าง top
6.ม้าลม 200
7เยาเป้+พเนจร เวล 200
8.เงินราวๆ 1-2 M จำไม่ได้ละจำได้ว่าจนสุด
9.โกยเซ่งอ๋อง ร่าง top full เชิญ10 ทั้งเลือดและมานา

ของทั้งหมดทั้งหาและซื้อมาเอง น่าจะมีคนพอเป็นพะยานได้ เอาเท่าที่นึกออกและใช้บ่อยๆ ยังไม่รวม แปลนมังกรหลายอันมากๆ ส่วนชุดฟักทองมีรายลเอียดดังนี้
image

เสื้่อ atk 7 อิ้น6
หมวก atk 4 อิ้น 6
อาวุด atk 4 อิ้น 7

ทุกชิ้นเก็บจนเต็มหมดแล้วจิตจำไม่ได้แล้วแต่ก็ใส่ไปเท่าที่จะใช้