รายละเอียดการขอคือไอเทม ID manucha

Paradizex ID : manucha
PID : 12036

ID : TS303666 ชื่อตัวละคร : BlackPink
หมวกฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
เสื้อฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
คฑาฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น

ขุนพลหาย : ขงเบ้งจุติ 2 เว่ว 200 อัญเชิญ 10 (ปัจจุบันโดนกลับไปLV1 ไม่จุติ)
ฟักทองไฟ LV 200
ฮัวโต๋ร่าง 1 (กาก) LV 200


ID: TS303667 ชื่อตัวะคร : Lili
ของที่หาย : ดาบมังกรเงิน จิต+20 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
หมวกราชาอิ้นดิน จิต+18 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เสื้อราชาอิ้นดิน จิต+17 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
แขนราชาอิ้นดิน จิต+17 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เท้าราชาอิ้นดิน จิต+15 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
หมวกฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
เสื้อฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
คฑาฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น

ขุนพลหาย : ภูตินพกาฬ ร่าง3(แรร์) LV 200
ฟักทองไฟ LV 200
จางหาง จุติ 1 LV 200


ID : TS303668 ชื่อตัวละคร : Jennie
ของที่หาย : ดาบมังกรเงิน จิต+21 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
หมวกราชาอิ้นไฟ จิต+20 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เสื้อราชาอิ้นไฟ จิต+ 19 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
แขนราชาอิ้นไฟ จิต+17 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เท้าราชาอิ้นไฟ จิต+ 18 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
หมวกฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
คฑาฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
คฑาฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น

ขุนพลหาย : ฟักทองไฟ LV 200


ID : TS303669 ชื่อตัวละคร : Rosee
ของที่หาย : หมวกราชาอิ้น170 จิต+18 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เสื้อราชาอิ้นดิน จิต+17 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เท้าราชาอิ้นดิน จิต+16 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เท้าไททัน จิต +16 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
หมวกฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
เสื้อฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
คฑาฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
คฑาฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น

ขุนพลหาย : เอ้อหลางร่าง3 (แรร์) Full ยา เชิญ 10 เว่ว 200 ไวหน้า 217
ฟักทองไฟ LV 200
ตั๋งโต๊ะ จุติ 2 เว่ว 200 เชิญ 10


ID : TS303670 ชื่อตัวละคร : JiSoo
ของที่หาย : เสื้ออิ้นลมราชา จิต +18 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เท้าไททัน จิต +18 วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
หมวกฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
เสื้อฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
คฑาฟักทองอิ้น วิญญาณเต็ม 2 ชิ้น
หมวกฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
เสื้อฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น
คฑาฟักทองตี วิญญาณเต็ม 1 ชิ้น

ขุนพลหาย : เอ้อหลางร่าง3 (แรร์) Full ยา เชิญ 10 เว่ว 200 ไวหน้า 223
ฟักทองไฟ LV 200

แนบเอกสารเพิ่มเติมการซื้อขายเท่าที่พอหามาได้ครับ