รายละเอียดขอคืน - ขุนพล/ไอเทม ID kikapoo

ไอดี Paradize : kikapoo
PID : 519

TS300431 ผู้ชายมือสอง

      1.หมวกตี 170 ลม 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต19
      2.เสื้อตี 170 ลม 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      3.ตะบองตี ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      4.เท้าตี 170 ลม 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต19
      5.แขนตี ราชาลม 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      6.ขุนพล ขงเบ้ง จุติ 2 เวล 200 ใส่ชุดไว 135-145 ขนลม+14 (ปัจจุบันโดนกลับไป Lv 200 จุติ 1 )

TS300433 ธนกร

     1.หมวกตี ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต19
      2.เสื้อตี ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      3.ตะบองตี ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      4.เท้าตี ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต19
      5.แขนตี ราชาดิน 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      6.ขุนพล ลกชุน จุติ 2 เวล 200 ใส่ชุดไว 135-145 ขนลม+14 (ปัจจุบันโดนกลับไป Lv 200 จุติ 1 )

TS300435 เด็กสวนยาง

      1.หมวกอิ้น ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      2.เสื้ออิ้น ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต19
      3.คทาอิ้น ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
      4.เท้าอิ้น ทท 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต19
      5.แขนอิ้น ราชาดิน 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20

ตัวละคร ผู้ชายมือสอง ชุดตี+ไว 170 คับ