รายละเอียดการขอคืนไอเทม ID keisuke

ไอดี Paradize : keisuke
PID : 9729

TS207452 nunto[5]

 1. หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
 2. เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
 3. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
  TS207430 nunto[4]
 4. หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 5. เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 6. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
  TS207417 nunto[3]
 7. หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
 8. เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
 9. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
  TS207398 nunto[2]
 10. หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 11. เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
 12. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20+
  TS207386 nunto[1]
 13. หมวกฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
 14. เกราะฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
 15. ไม้เท้าฟักทองอิ้น 1 ชิ้น วิญญานเต็ม จิต20
  TS207825 คุโด้ยุซากุ
 16. หมวกฟักทองตี 1 ชิ้น วิญญานเต็ม
 17. เกราะฟักทองตี 2 ชิ้น วิญญานเต็ม
 18. ไม้เท้าฟักทองตี 2 ชิ้น วิญญานเต็ม
 19. ตัดกระดูกพลิกเอ็น 2 กอง
 20. ค้อนอัพเกรดธนูทอง 1 ชิ้น