รายละเอียดขอคืน - ตัวละคร/ขุนพล/ไอเทม ID: jettarin

**ID: jettarin **
PIN: 13202
TS303706 Mila
เสื้ออิ้นน้ำ 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นน้ำ 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นน้ำ 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นน้ำ 170 ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แซ่อิ้น 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200/คุนหลุนน้ำเหล็ก
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 10/04/2021

TS306707 Ella
เสื้ออิ้นไฟ 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นไฟ 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นไฟ 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นไฟ 170 ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
อาวุทอิ้น 100 Cri10% วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200/คุนหลุนไฟเหล็ก
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 10/04/2021

TS306708 Camila
เสื้ออิ้นลม 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นลม 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นลม 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นลท 170 ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
อาวุทอิ้น 100 Cri10% วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 10/04/2021

TS303709 Sebastian
เสื้ออิ้นดิน 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นดิน 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นดิน 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นดิน 170 ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
อาวุทอิ้น 100 Cri10% วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 10/04/2021

TS303710 Joseph
เสื้ออิ้นดิน 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นดิน 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นดิน 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นดิน 170 ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แซ่อิ้น 170 วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 13/03/2021

TS303711 จำชื่อไม่ได้
เสื้ออิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นไถ่ทัน ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
อาวุทอิ้น 100 Cri10% วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 13/03/2021

TS303712 จำชื่อไม่ได้
เสื้ออิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นไถ่ทัน ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
อาวุทอิ้น 100 Cri10% วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 13/03/2021

TS303713 จำชื่อไม่ได้
เสื้ออิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นไถ่ทัน ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
พู่กันอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 13/03/2021

TS303714 จำชื่อไม่ได้
เสื้ออิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นไถ่ทัน ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
พู่กันอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 13/03/2021

TS303715 จำชื่อไม่ได้
เสื้ออิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
หมวกอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
เท้าอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
แขนอิ้นไถ่ทัน ครบเซต วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
พู่กันอิ้นไถ่ทัน วิญญาณเต็ม จิต 15-17 (ลืม)
ขุนพล เหม่ยหลันจุติ 1 200
ดาว จิต เหม่ยหลัน
เล่นได้ถึง : 13/03/2021