รายละเอียดการขอคืน ID grenzyg789

**ID grenzyg789 / Pid 2717

ts462596 Awoke
ts462597 Awaken
ts462602 Awakev
ts462599 Awaked
ts462595 Awake
ts400498 Awakez

 • ของมังกร 200
  แขนตี เก็บ ไม่ถึง 10 1ชิ้น

 • กิจฮาโลวีน

 1. หมวก/ชุด/อาวุธ อิ้น เก็บเต็ม 2 เซ็ต
 2. หมวก/ชุด/อาวุธ ตี เก็บเต็ม 3 เซ็ต
 • อื่นๆ
  1.แขนฟ้าโปร่ง จิต20 (1อัน) จิต 21 (1อัน)
  2.หมวกตีไวลม170 เก็บเต็ม จิต 21
  3.เท้าตีไวลม170 เก็บเต็มจิต 20

*ขุน
1.เอ้อหลาง ร่าง 2 LV 150+ 2ตัว อัพยาไว เต็ม

*เงิน 5-6m

ยาเศษแปลนจิตขน จำไม่ได้จำนวนเยอะช่างมัน